środa, 19 października 2016

Narodowy Kongres Nauki

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowy Kongres Nauki odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017 roku.
Kongres zostanie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Fiscal incentives for R&D and innovation in a diverse world

Neubig, T., et al.  (2016), "Fiscal incentives for R&D and innovation in a diverse world", OECD Taxation Working Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5jlr9stckfs0-en

poniedziałek, 3 października 2016

niedziela, 25 września 2016

26. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 21, 22, 23 września 2016 r

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) - 22 IX 2016, godz. 14:59 - 15:42
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789)
- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marcin Horała. 

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789) (CNT, ENM, FPB)

sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G) - 20 IX 2016, godz. 12:07 - 12:55
Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789).

sobota, 24 września 2016

25. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14 września 2016 r.

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) - 14 IX 2016, godz. 08:35 - 08:41
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789).